Як платити на цьому сайті

Як це працює, можна подивитися тут: 

Що необхідне

Для проведення платежу необхідно мати:

 1. Платіжну картку НСМЕП, яку можна одержати в банках-учасниках НСМЕП.
 2. Стандартний PC/SC рідер смарт-карток, приєднаний до комп'ютера (придбати карт-рідер).
 3. Установлену і налаштовану клієнтську частину інтернет-терміналу (КЧІТ) - спеціальне програмне забезпечення, яке 'спілкується' з платіжною карткою (завантажити КЧІТ).

Поповнення рахунку

 1. На головній сторінці сайту вибрати іконку необхідного оператора і натиснути на неї.
 2. У правій частині екрану з'явиться форма для введення номера телефону та/або номера договору та суми, на яку необхідно поповнити рахунок. Зверніть увагу, що сума, що вводиться, повинна знаходитися у вказаних межах. Деякі оператори не приймають поповнення рахунків з копійками.
  Пряме поповнення рахунку
 3. Потім буде запропоновано ввести e-mail і підтвердити готовність сплатити вибрану послугу.
  Пряме поповнення рахунку
 4. Після натиснення кнопки "Сплатити" на Вашому комп'ютері автоматично запуститься програма КЧІТ 'ПлатиМО-ІТ', за допомогою якої можна виконати платіж. Платіж вважається завершеним після отримання чека про успішно виконану операцію.

При виконанні платежу (у програмі КЧІТ 'ПлатиМО-ІТ') уважно перевірте специфікацію замовлення, в якій буде указано, за яку послугу і на яку суму виконується платіж. Якщо платіж виконано і гроші зараховані на відповідний рахунок або товар одержаний (у чеці платежу), повернути гроші вже буде неможливо.

При виникненні питань звертайтеся до служби технічної підтримки за адресою: ",'

Как платить на этом сайте

Как это работает, можно посмотреть здесь: 

Что необходимо

Для проведения платежей необходимо иметь:

 1. Платежную карту НСМЭП, которую можно получить в банках-участниках НСМЭП.
 2. Стандартный PC/SC ридер смарт-карт, подсоединенный к компьютеру (приобрести карт-ридер).
 3. Установленную и настроенную клиентскую часть Интернет-терминала (КЧИТ) - специальное программное обеспечение, которое "общается" с платежной карточкой (скачать КЧИТ).

Пополнение счета

 1. На главной странице сайта выбрать иконку необходимого оператора и нажать на нее.
 2. В правой части экрана появится форма для ввода номера телефона и/или номера договора и суммы, на которую необходимо пополнить счет. Обратите внимание, что вводимая сумма должна находиться в указанных границах. Некоторые операторы не принимают пополнения счетов с копейками.
  Прямое пополнение счета
 3. Затем будет предложено ввести e-mail и подтвердить готовность оплатить выбранную услугу.
  Прямое пополнение счета
 4. После нажатия кнопки "Оплатить" на Вашем компьютере автоматически запустится программа КЧИТ "ПлатиМО-ІТ", с помощью которой можно выполнить платеж. Платеж считается завершенным после получения чека об успешно выполненной операции.

При выполнении платежа (в программе КЧИТ "ПлатиМО-ІТ") внимательно проверьте спецификацию заказа, в которой будет указано, за какую услугу и на какую сумму производится платеж. Если платеж выполнен и деньги зачислены на соответствующий счет или получен товар (в чеке платежа), вернуть деньги уже будет нельзя.

При возникновении вопросов обращайтесь в службу технической поддержки по адресу: ')?>